Du som har tre vaksiner bør ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest

 
  • Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, bør ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.)
  • Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunen og på laboratoriene. For ikke å øke belastningen på kommunene og laboratoriene, er det viktig at du ikke tar PCR hvis du ikke har behov for det.
  • Hvis du er i en av gruppene under, bestill PCR (eller annen test) for å bekrefte resultatet av selvtesten:
    - Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine)
    - Uvaksinerte 
    - Personer i risikogrupper 
    - Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat
 

Har du symptomer, ta en selvtest

 

Alle med symptomer på covid-19 bør ta en selvtest. Du får gratis selvtest fra kommunen hvis du har symptomer. Gratis selvtest får du utdelt ved Skaun folkebibliotek i Børsa, henvend deg i luken på utsiden av bygget.  Mer informasjon om utlevering finner du her Vi oppfordrer deg som har symptomer om å få noen andre til å hente testen for deg.

Vi er inne i en periode med begrenset tilgang på tester og må prioritere utdeling av selvtester til:

  • De som har symptomer (nylig syke) får utlevert 2 tester.
  • De som er nærkontakt i husstanden til en smittet, får 5 tester. Det vil si 5 tester pr. nærkontakt i husstanden.

Andre som har behov for selvtester kan få kjøpt dette på apotek og i dagligvarebutikker.

Vær oppmerksom på at nye karanteneregler gjelder fra 26. januar (regjeringen.no)

 

Registrering av positivt resultat på selvtest 

 
• Hvis du får positivt resultat på selvtest (testen viser at du har covid-19) ber vi om at du registrerer det. 
• For at vi skal holde oversikt over smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat.
 
 

Hvis du ikke kan registrere deg digitalt

Hvis du ikke har bankID, eller ikke får registrert testen digitalt, ring koronatelefonen: 477 13 370  (telefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11.30)

 

Om selvtester og sikkerhet

  • Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.
  • Det er ingen smittvernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.