For barnehage gjelder fakturaen opphold 01.03 -12.03 og 22.04 - 30.04.20

For SFO gjelder fakturaen opphold 01.03 -12.03 og 27.04 - 30.04.20