For feiing og tilsyn i fritidsboliger har kommunestyret fastsatt eget gebyr etter selvkostprisnippet. Eiere av fritidsboliger får feie- og tilsynsgebyr hvert år uavhengig om det gjennomføres feiing og tilsyn for dette år. Betalingsregulativet kan leses her

Alle fritidsboliger vil få ett feie- og tilsynsgebyr med en beregnet hyppighet på hvert 4. år. Etter gjennomført førstegangsbesøk vil hyppigheten endre seg basert på de funn som ble avdekt under besøket. Hyppigheten blir vurdert ut ifra en risikomodell, og er avhengig av type skorstein, ildsted, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget.

Dersom fritidsboligen har flere skorsteiner eller ikke har fyringsanlegg i det hele tatt, ønsker feie- og tilsynsavdelingen tilbakemelding på dette, slik at vi får korrigert våre opplysninger om fritidsboligen, og eventuelt lagt til eller fjernet feie- og tilsynsgebyret.

Kommunal forskrift.