Mære landbruksskole inviterer til to kurs i feltkontroll av hjortevilt i høst. Kursene foregår på Mære den 8. september og i Stjørdal den 13. september. 

Trykk her for å komme til påmelding.

1. mars 2010 ble et nytt kontrollsystem for viltkjøtt innført. Regelverket åpner opp for at feltkontrollør/kompetent jeger godkjenner egne skrotter og kontrollorgan. Den praktiske konsekvensen dette har for aktuelle jaktlag, er at de med en feltkontrollør på laget slipper å ta med kontrollorgan og hode inn til viltkontroll. I motsatt fall, dersom jaktlaget mangler fletkontrollør, må de bringe både kontrollorgan og hode sammen med skrotten, inn til kontroll av en veterinær.

Kurset utdanner Feltkontrollører som skal vurdere om dyret er friskt, eller lider av sykdom og påvirker mattryggheten. Feltkontrolløren skal kunne skille normalt fra unormalt. Ved kontroll av slakt varsler nå mattilsynet en skjerping av tiltak, dersom feltkontrollerte skrotter er mye forurenset. Dette tydeliggjøres på kurset.

Kontrollorgan er nyre, hjerte, lunge, lever, milt og hode.  For å bli godkjent Feltkontrollør/kompetent jeger, gjennomgås de kompetansekrav som er påkrevet. Dagskurset omhandler: ansvar og oppgaver til Feltkontrolløren, oversikt over regelverk generelt og spesielt om viltlevende vilt, hygiene og kontroll, de mest relevante sykdommer hos hjortevilt, slaktehygiene, kontroll av slakt og organ, samt omsetningsformer. Det er Mattilsynet som forvalter regelverket.

 

Blokker til feltkontroll av hjortevilt

Vi har lagt ut ferdigtrykte blokker til feltkontroll av hjortevilt for salg her; der kan jaktlag, som har godkjent feltkontrollør få kjøpt blokker til bruk ved levering av slakt til viltmottak.