Ferie for alle er et gratis ferietilbud for barn og barnefamilier med svak økonomi. Tilbudet skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Gjennom Røde Kors' ferietilbud, får barn og foreldre mulighet til å delta i lek og aktiviteter, tid til å være sammen og kan skape gode minner, vekk fra hverdagens utfordringer og bekymringer. Familiene har selv ansvaret for sine barn, og frivillige fra Røde Kors legger til rette for oppholdet. Ferie for alle gjennomføres i skolens ferier.

 

Røde Kors inviterer nå til vinterferie og påskeferie i 2022, på Teveltunet fjellstue i Meråker! 

Invitasjon til gratis vinterferie

Invitasjon til gratis påskeferie

Viktig informasjon til deg som påmelder

Søknadsfristen er satt til 05. januar 2022. Du kan lese mer om Ferie for alleRøde Kors' hjemmeside.