Skaun kommune er i prosess med utarbeidelse av en kulturminneplan. Planen skal ferdigstilles våren 2021. I den anledning vil vi onsdag 21. april filme med drone på seks utvalgte viktige kulturminner. Dette er områder som vil bli omtalt særskilt som hensynssoneområder i kulturminneplan.

Filminga blir viktig både i formidlingsøyemed, men også for bedre å få forståelse av disse seks flotte kulturminnene.

De seks områdene er gravfeltet på Jyssan, Børsøra, bygdaborgen på Stensåsen, Lisbetsæter, Norgesmøllene sitt anlegg på Hammerstrand i Buvika og ved kirkegårdstomta på Viggja.

Til å utføre filminga har vi med oss kompetente og erfarne folk fra NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning. De har god og lang erfaring fra lignende type dokumentasjon og filming.