Som følge av tiltakene mot rask smittespredning av koronaviruset fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 13. mars en midlertidig forskrift som gjør det enklere å holde møter i folkevalgte organer som fjernmøter.

Informasjon fra KS:

Nytt om fjernmøter i folkevalgte organer

Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner

Digitale løsninger for fjernmøter