Smitte i skolene

Både på Børsa skole, Buvik skole og på Skaun ungdomsskole er det flere bekreftede smittetilfeller. Det er også påvist smitte i forbindelse med Halloween-arrangementet som ble avholdt i Rossvoll flerbrukshall lørdag 30. oktober. 

 

Kommunelegen anbefaler bruk av munnbind

Kommunelegen anbefaler bruk av munnbind når man tar kollektivtransport og når man ellers ikke kan holde 1 meters avstand.

 

Følg smittevernrådene

Med mer smitte i samfunnet er det spesielt viktig at vi alle følger de grunnleggende smittevernrådene.

Det viktigste er (gjelder også fullvaksinerte):

  • Hold deg hjemme når du er syk
  • Hold hendene rene
  • Test deg ved symptomer

Det kan være vanskelig å skille covid-19 fra forkjølelse, influensa og allergi. Hovedregelen er at dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du teste deg for korona.

Se helsenorge.no for oppdatert informasjon om hvilke regler og anbefalinger som gjelder nå.

 

Testing

Selvtester deles ut i luka med hovedinngangen til Skaun folkebibliotek. Du kan kun hente ut tester til deg selv og din husstand. 

Tidspunkter for henting av selvtester finner du her

 

Dette skal du gjøre ved positiv covid-19-test

  • Ved positiv test er du pålagt isolasjon.
  • Har du en positiv selvtest, må du bekrefte denne på teststasjonen (PCR-test)
  • Ved positivt svar på hurtigtesten, ønsker kommunen å få beskjed om dette. Dette kan du melde på e-post til smittesporing@skaun.kommune.no

 

Dette bør du gjøre negativ covid-19-test

  • Ved vage symptomer kan du gå på skole/ jobb samme dag, men hvis symptomene blir verre eller mer uttalte bør du gå hjem og vurdere å ta en ny test. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten bør følge Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr. 
  • Hvis symptomene forsvinner helt etter en dag kan du vende tilbake til jobb, skole, bruke offentlig transport etc.
  • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til formen er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer. I de fleste tilfeller bør du holde deg hjemme i et par dager. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
  • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer bør du kontakte lege for vurdering, også om det er behov for testing for andre luftveisinfeksjoner.

Les mer om hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer på fhi.no