Strømmen forventes tilbake i løpet av dagen, men på grunn av lav temperatur i barnehage- og skolebyggene må vi dessverre holde de fleste skoler og barnehager stengt i dag. Byggene har vært uten strøm siden klokka 18 på søndag.

I Buvika har det kun vært korte strømbrudd. Buvik skole holder derfor åpent som vanlig, mens barnehagene Oterhaugen, Hammerdalen og Ilhaugen åpner klokka 09.00.