Fløttardag

Informasjon til og integrering av nye innbyggere.


Velkommen til Skaun!
Vi håper du vil trives her og at du finner et godt nettverk i nærmiljøet. Vi ser at det er viktig at du som ny innbygger finner frem i tjenestetilbudet, samt at du finner aktiviteter som du opplever som meningsfylte. Kommunen sin oppgave er å legge best mulig til rette for at dette skal skje. Skaun er så heldige at vi vokser raskt – og vi vokser mye. Vi er en av Norges hurtigst voksende kommuner i prosent. Dette har vi tatt innover oss på mange måter. Fløttardag er et av tiltakene spesielt rettet mot nye innbyggere i Skaun.

Fløttardag
Navnet er hentet fra de gamle flytterdagstradisjonene for husmannsfolk og tjenestefolk. I eldre tider var det i deler av landet vanlig at flytting fant sted på 14. april og 14. oktober, på ”flyttedagene”.

Fløttardagstankegangen i Skaun bygger på at vi ønsker å møte våre nye innbyggere for å informere om kommunens tjenester. Samtidig med dette vil vi sørge for at nye innbyggere og etablert foreningsliv har et felles møtepunkt. Kommunen ønsker å skape en felles arena hvor informasjon utveksles og relasjoner skapes. Gode nettverk og et aktivt foreningsliv er limet i samfunnet, og vår oppgave er å legge til rette for at dette limet skal dannes, vedlikeholdes og herdes.

 

Under følger en oversikt over tiltak som er en del av Fløttardag 2017.

Velkomstpakke
I september/oktober blir det sendt ut "velkomstpakke" til alle nye innbyggere som flyttet til Skaun kommune etter 1. september 2016. I denne pakken er det med mye informasjon vi håper du som ny innbygger i Skaun finner relevant. Her er det ved siden av velkomstord og invitasjon fra ordfører med et lagshefte der en stor del av kommunenes frivillige organisasjoner presenterer seg og sin aktivitet, ei turbok, et turkart og annen info vi mener er relevant.

Vi har tidligere fått tilbakemeldinger om at ikke alle velkomstpakkene har nådd frem til adressatene, vi håper derfor at du/dere tar kontakt med oss hvis du er ny i kommunen og det ikke dukker opp en slik i postkassen din i innen utgangen av uke 38.

 

Guidet tur i kommunen lørdag 30. september
Lørdag 30. september er det guidet tur gjennom Skaun kommune for nye innbyggere. Turen er gratis og oppmøtet er utenfor Skaun rådhus kl. 11.00. Mer informasjon om turen finnes i velkomstpakken.

Denne dagen kjører vi gjennom kommunen og får med oss plassering av skoler, barnehager, forsamlingslokaler og severdigheter og kulturminner. Vi stopper på noen utvalget plasser og får en orientering om her.

Det blir servert lunsj underveis

 

Fløttardagsmøte onsdag 18. oktober
Onsdag 18. oktober kl. 18.00 blir det informasjonsmøte for nye innbyggere i Rossvoll flerbrukshall. Hit kommer et stort utvalg av kommunens organisasjoner samt representanter for tjenester i kommunen. Her blir det god mulighet for å stifte bekjentskap med eller skaffe seg informasjon om kommunen og/eller organisasjoner i Skaun. Skriftlig innbydelse ligger i velkomstpakken.

Tiltak i lag og organisasjoner
Skaun kommunen setter av midler til lag og organisasjoner som arrangerer tiltak rette mot nye innbyggere og integrering av nye innbyggere i lagsaktiviteten i kommunen. Alle lag som gjennomfører tiltak får et tilskudd på kr 2 000,-. Ved ekstra kostnadskrevende tiltak vil støtten kunne utvides.

 

Oppsummering
Vi oppfordrer alle nye innbyggere om gjøre en innsats for å bli best mulig integrert i eget nærmiljø og din nye kommune.

Fortsatt er det slik at størstedelen av arbeidet med integrering av nye innbyggere skjer i skoler, barnehager og gjennom andre kommunale enheter. Videre er det samtalen med naboen og integreringen i idrettslaget og skolekorpset som er det viktigste integreringsarbeidet. Fløttardag er ment å utfylle og støtte opp rundt dette arbeidet.

Vi ber dere kikke godt igjennom velkomstpakken – og ta turen på både Fløttardagsmøtet og guidet busstur. Tilbakemeldingene fra de som har benyttet seg av disse tilbudet tilsier at dette er noe som oppleves relevant og er med å gi et nytt og annerledes bilde av kommunen.

Tips en venn Skriv ut

Skjema