Bakgrunn for flytting av trasé er etter ønske om bevaring av privatlivets fred.

Vi mener vi har kommet fram til en brukbar og fin ny trasé for leia over Brekka og ned på Øysand. Vi innrømmer samtidig at den er noe brattere enn tidligere trasé. I det aller bratteste partiet er det hengt opp tau for å gjøre det lettere og tryggere å komme seg opp og ned. Den nye traseen har fin utsikt, og leia er lettgått på det meste av den nye turveien.

Vi ber om at både pilegrimer og turgåere bruker ny trase.

Skaun kommune har fått noen klager på at det er satt opp stengsler og skilt som hindrer ferdsel langs tidligere turvei. Vi er i dialog med huseier/grunneier om fjerning av bommer og skilt.

God tur!