I dag har ordfører Gunn Iversen Stokke tatt første spadetak for ny brannstasjon i Skaun kommune. Begivenheten ble gjennomført på tomta der det nye bygget skal reises, med involverte parter på plass. Prosjektet gjennomføres etter BVP-metoden mht innkjøp og prosjektstyring, og Byggmesteran AS har fått i oppdrag å bygge stasjonen, som skal ligge i Børsa sentrum og kan ses fra E39.

Litt om bakgrunnen for byggingen

Brannkonstabler er spesielt utsatt for å bli eksponert for kreftfremkallende stoffer og har høyere risiko for enkelte former for kreft enn gjennomsnittsbefolkningen. På bakgrunn av dette har mange brannstasjoner fått pålegg fra Arbeidstilsynet om å etablere akseptable arbeidslokaler for brannkonstabler. Dagens stasjon ligger i kjelleren i rådhuset i Børsa, og har flere utfordringer når det kommer til arbeidsmiljø. Derfor har Skaun kommune vedtatt å bygge ny brannstasjon i Børsa sentrum, sør-øst for rådhuset. Etter flere år med planlegging er vi endelig klare til å sette spaden i jorda. Brannstasjonen skal stå ferdig i årsskiftet 2021/2022.