Joggere

Fysisk aktivitet og helse

Her finner du en tabell fra Folkehelseinstituttet om intensitet og type aktivitet.