Ny avløpspumpestasjon på Børsøra

Det skal bygges ny avløpspumpestasjon med tilhørende ledninger ved Børsa skole, og samtidig skal det legges nye ledninger for drikkevann og overvann. Pumpestasjonen skal avlaste eksisterende pumpestasjon på Børsøra.

Klikk her for å komme til hovedsiden for prosjektet

Åpent informasjonsmøte

Det vil avholdes et åpent informasjonsmøte om prosjektet for naboer og andre interesserte. Det vil bli gitt en orientering om planlagt ledningstrasé og plassering av pumpestasjon og om anleggsgjennomføringen.

Møtet vil foregå digitalt i Teams tirsdag 25. mai kl. 18.00-19.00

Du kan delta i møtet som tilhører uten lyd og bilde. Du kan også skrive inn spørsmål og innspill i chat.

Klikk her for å komme til folkemøtet på Teams den 25. mai kl. 18.00