Les mer på regjerningen sine hjemmesider

Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehager, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov.

Minner om at faktura som er sendt ut med forfall 20. mars betales som vanlig da dette er fakturering som gjelder opphold for februar 2020.