PPT starter nå opp et tilbud for foreldre med barn med autismepektervansker. Nettverket vil møtes hver 4. torsdag i måneden på Årvåk i Børsa (Brubakken 6).

Første samling er torsdag 24. september kl. 18.00. 

 

Treffene kan være for hele familien i en hage, ute på en av kommunens friluftsområder med enkle aktiviteter eller en lunsj. Det kan også være treff bare for foreldre og nærpersonene over en kopp kaffe.

Om ønskelig kan det være muligheter for å få inn aktuelle foredragsholdere, eller andre som kan fortelle fra en hverdag som ungdom/voksne med autisme. Om aktuelle hjelpemidler eller påfyll av foreldrerollen.

 

Hvem: Foreldre, familie og nærpersoner til barn med autismespektervansker.

Hvorfor: Møte andre familier og nettverk til barn med autismespektervansker og utveksle erfaringer. Dele gledene i hverdagen og utfordringene 

Gruppen har fast møtetid: 18:00- 20:00, 4. torsdag i måneden.

Sted: Årvak (Brubakken 6, Børsa)

 

Besøk gruppen på Facebook: Foreldregruppe for barn med autisme, Skaun 

 

Kontakt: 

PPT Skaun kommune ved Beate Meistad på telefon: 93 43 75 01, e-post beate.meistad@skaun.kommune.no

Foreldrekontakt Siri Berg Rønning på telefon: 913 11 226 e-post: siriberg@msn.com

 

 

«Hvis vi kunne slettet ett ord fra oppdragelsesordboken, skulle det være perfeksjon» (Hoffman, Cooper og Powell)

«En trygg tilknytning er å vite at du har noen i ryggen, og når du har noen i ryggen, åpner det seg en hel verden av muligheter» (Hoffman, Cooper og Powell). Trygg tilknytning kan vær innad i en familie eller det kan være i ei gruppe og vi tror at når foreldre blir tryggere i rollen; å være foreldre, blir det lettere for å se alle mulighetene i verden. Ingen barn og ingen familier er like, men vi kan lære mye av hverandre og trygge hverandre i at vi er god nok foreldre.

Husk: atferd er bare en melding, et språk. Det viktige er å finne ut hva som blir fortalt i meldingen/språket.