HAMOS IKS skal omstruktureres til å inngå i ReMidt IKS. Skaun kommune har vedtatt å delta i miljøselskapet ReMidt IKS, som blir en sammenslutning av 21 kommuner i Midt-Norge. I den forbindelse har Skaun kommune mottatt forslag til nye forskrifter for slam og renovasjon. Disse legges nå ut på høring til kommunens innbyggere.  

Høring - endring i renovasjons- og slamforskrift for ReMidt-kommunene

Utkast til ny felles renovasjonsforskrift for ReMidt-kommunene

Utkast til ny felles slamforskrift for ReMidt-kommunene

 

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune
Postboks 74
7538 Børsa

Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no

Tilbakemelding må være kommet innen 20. oktober 2019.