Du kan forhåndsstemme ved stortings- og sametingsvalget fram til fredag 10. september kl. 15.00, og du kan forhåndsstemme i valglokaler over hele landet, uavhengig av hvor du er folkeregistrert. Husk at du må ha med legitimasjon for å forhåndsstemme.

Her kan du forhåndsstemme i Skaun:

Rådhuset

mandag kl. 08.00 - 19.00

tirsdag kl. 08.00 - 19.00

onsdag kl. 08.00 - 19.00

torsdag kl. 08.00 - 19.00

fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Folkebiblioteket

mandag kl. 10.00 - 16.00

tirsdag kl. 10.00 - 19.00

onsdag kl. 10.00 - 16.00

torsdag kl. 10.00 - 19.00

fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Forhåndsstemmer du i en kommune utenfor eget valgdistrikt?

Norge er inndelt i 19 valgdistrikter som følger fylkesgrensene før regionreformen. Forhåndsstemmer du i en kommune som ligger i et annet valgdistrikt enn kommunen du er manntalsført i, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer.

Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Deretter får du en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.