Mandag 13. september er det stortingsvalg og sametingsvalg. 

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd, i den kommunen du selv ønsker. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet, alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen de er folkeregistrert som bosatt per 30. juni i valgåret. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til din kommune innen 14. september kl. 17.00.

Les mer om manntallet her.

Hvor kan jeg forhåndsstemme?

Skaun rådhus
10. august  - 10. september
Mandag - fredag kl 08.00 - 15.00 
Lørdag 4. september kl. 10.00 - 14.00
Mandag 6. september til torsdag 9. september kl. 08.00 - 19.00

 

Skaun Folkebibliotek
1. september - 10. september : 
Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 16.00, tirsdag og torsdag kl 10.00 - 19.00
Lørdag 4. september kl 10.00 - 14.00

 

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du laste det ned på telefonen og ta dette med også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Les mer om digitalt valgkort her.

Hvis du har spørsmål angående valgkortet, ta kontakt med kommunen.

Spesielt for sametingsvalget

Velgere som ønsker å stemme ved sametingsvalget, må være oppmerksom på at det bare er noen kommuner hvor du kan stemme på valgdagen. Stemmeberettigede i Skaun kan ikke stemme ved sametingsvalget på valgdagen, og må derfor forhåndsstemme. Stemmen din skal da sendes til en annen kommune for opptelling, så vi oppfordrer til å avgi forhåndsstemme i god tid.

Forhåndsstemme til sametingsvalget kan du avgi på servicekontoret på Skaun rådhus. Husk legitimasjon, og ta helst med deg det tilsendte valgkortet for sametingsvalget.

Les mer om dette på sametinget.no

 

Smittevern under valget

Det er viktig at du følger gjeldende smittevernregler. Husk å holde avstand og ha god håndhygiene når du stemmer, og ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk, i karantene eller venter på testsvar.

Også velgere som er syke, i isolasjon eller karantene skal få mulighet til å stemme. Ta kontakt med kommunen hvis dette skulle skje. Vi vil også komme med mer informasjon om hvordan du skal forholde deg hvis du blir syk eller kommer i karantene på valgdagen.