Alle bør teste seg og holde seg hjemme ved symptomer som kan være koronasmitte, også de som er vaksinert.

Skaun kommune har de siste ukene opplevd en del koronasmitte, men holder fortsatt et lavere nivå enn ellers i Trøndelag og landet for øvrig. Det er derfor svært viktig å ta grep for å ivareta smittevernet og begrense videre smitte.

Vi anbefaler bruk av munnbind når du reiser med kollektivtrafikk, og når det ikke er mulig å holde en meters avstand fra andre mennesker. Vi ber også alle om å passe på håndhygienen, teste seg ved nyoppståtte symptomer eller mistanke om smitte, og å holde seg hjemme ved sykdom.

Vi gjør oppmerksom på at det i Trondheim kommune er munnbindpåbud når du tar drosje eller reiser med kollektivtrafikk, også ved innreise og utreise av kommunen.

Skaun kommunen følger smittesituasjonen nøye, og gjør kontinuerlig vurderinger av situasjonen og tiltakene.

 

Hvem bør eller skal testes for koronavirus?

Alle bør teste seg og holde seg hjemme dersom man får symptomer på korona. Dette gjelder også for vaksinerte. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. For barn, kan foreldre vurdere om barnet trenger å testes eller se det an, men testing bør vurderes dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftede tilfeller.

Se mer om testing og symptomer her.

 

Smittekarantene, testregime og nærkontakter

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som har hatt nærkontakt med en person som er smittet med covid-19, skal i smittekarantene i 7 døgn. Nærkontakten må ha skjedd mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer på covid-19, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke hadde symptomer.

Se mer om testing for nærkontakter her.

I situasjoner med store, uoversiktlige utbrudd kan jevnlig testing brukes. Dette blir avgjort og organisert av kommunen.

Alle som tester positivt på korona skal i isolasjon. Se hvilke regler som gjelder for isolasjon her.

 

Symptomer på koronavirus

Symptomer på koronavirus kan være feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk. I noen tilfeller kan også sår hals, rennende eller tett nese og nysing være symptomer.

 

Korona, forkjølelse eller influensa?

Symptomene på korona er veldig like symptomene på influensa og en vanlig forkjølelse. På grunn av at det kan være vanskelig å skille mellom hva som er hva, bør du uansett teste deg for covid-19 dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon.

 

Barn som får symptomer

Barn som er kun snørrete, har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme. Barn som får symptomer på korona, bør være hjemme fra barnehage/barneskole frem til de er i bedring, og det bør vurderes om de skal testes. De kan dra til barnehage/barneskole dersom de fremdeles har noen milde symptomer, som rennende nese eller lett hoste.

Se flytskjema hos FHI.

 

Når kan ungdom og voksne dra tilbake på jobb/skole?

Ungdom og voksne skal ha en negativ koronatest før de vender tilbake til skole eller jobb. Dersom symptomene er kraftige og du er veldig syk, bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende medisiner. Ved milde symptomer som forsvinner helt etter én dag, kan du dra tilbake til skole eller jobb.

Se flytskjema hos FHI