Formannskapet 2015 - 2019

Medlemmer Varamedlemmer
AP, SP og SV  
1. Jon P. Husby, ordfører 1. Eivind Stende
2. Asbjørn Leraand, varaordfører 2. Øystein Wiggen
3. Mildrid W. Gimseng 3. Turid Blækkan
4. Siri Grøttjord 4. Ellinor Bustad
5. Gunn I. Stokke 5. Gunnar Ludvigsen
   
Frp, H, Krf/Venstre  
1. Erik Fenstad 1. Anita Gilde
  2. Torgeir Sørhaug
  3. Johanne Hammer
   
Buviklista  
1. Bjørn Hammer 1. Eva Overholt
   
Tips en venn Skriv ut

Skjema