Medlemmer Varamedlemmer
   
Sp, Bl, Sv og Mdg:  
1. Gunn I. Stokke, ordfører 1. Turid Blækkan
2. Bjørn Hammer, varaordfører 2. Marit Therese Halvorsen
3. Mildrid W. Gimseng 3. Margarita Pareja Chaccara
4. Steinar Svorkland 4. Hilde Kristin Viggen Rønneberg
5. Ellinor B. Bustad 5. Øystein Wiggen
  6. Cathrine Vuttudal
  7. Per Gunnar Lofgren
   
Ap og KrF:  
1. Siri Grøttjord 1. Siri Høgsteggen Rosvold
2. Ove Sem 2. Øystein Syrstad
3. David Sørli Nielsen 3. Elin Berge
  4. Ketil Solberg
   
H og FrP:  
1. Erik Fenstad 1. Barbro Bolme
  2. Jørgen Høyem