Tirsdag 29. desember vedtok formannskapet en midlertidig forskrift for å begrense smitte i Skaun. Denne ble vedtatt å gjelde til niende januar 2021, men kommunedirektøren fikk også fullmakt til å forlenge den med en måned av gangen i tilfelle vedvarende smittepress.

Nå opplever både Trøndelagsregionen og Skaun kommune økende smittepress, og i møte med kriseledelsen fredag 8. januar, besluttet kommunedirektøren å videreføre den midlertidige forskriften til 31. januar 2021.

Forskriften er tilgjengelig her. 

Tiltakene i forskriften som forlenges omfatter blant annet påbud om bruk av munnbind innendørs i offentlig rom, begrenset antall sosiale kontakter per uke, samt avstandsregulering og registrering på serveringssteder. 

 

Vi minner om viktigheten av å følge gjeldende smittevernråd.

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider. 

Koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11.30

Koronatelefonen: 477 13 370

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.