Medlemmer

SP, BL, AP, SV og MDG
1. Gunn I. Stokke, ordfører
2. Mildrid Wiggen Gimseng
3. Steinar Svorkland
4. Bjørn Hammer
5. Ellinor Bergli Bustad

 

AP og KRF
1. Siri Grøttjord
2. Ove Sem
3. David Sørli Nilsen
 

H og FRP
1. Erik Fenstad

Varamedlemmer


1. Turid Blækkan
2. Marit Therese Halvorsen
3. Margarita Pareja Chaccara
4. Hilde Kristin Viggen Rønneberg
5. Øystein Wiggen
6. Cathrine Vuttudal
7. Per Gunnar Lofgren


1. Siri Øyås Høgsteggen
2. Øystein Syrstad
3. Elin Berge
4. Ketil Solberg


1. Barbro Bolme
2. Jørgen Høyem