Vaksinasjon i Skaun

I uke 24 mottar kommunen 306 doser vaksine, der 130 går til revaksinering av personer i prioriteringsgruppe 5 og 6 og resten går til nyvaksineringer av personer i prioriteringsgruppe 8 i henhold til folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge.

Prioriteringsgruppe 8 består av personer i alderen 55-64, og vi vaksinerer oss gradvis nedover i alder innenfor hver enkelt gruppe. Den yngste som vaksineres denne uka i ordinær gruppe er 54 år. De kommende ukene forventes en jevn tilkomst av vaksiner, og vi planlegger å vaksinere personer i aldersgruppe 45-54.

Innkallingen sendes ut gjennom helsenorge.no

Personer i alderen 45-64 år kan forvente innkalling til vaksinasjon i løpet av sommeren. Vi sender ut innkalling via helsenorge.no, og du kan selv gå inn og velge om du ønsker å motta varsel på e-post, SMS, eller begge deler.

Vi oppfordrer derfor alle på det sterkeste til å logge seg inn og dobbeltsjekke at du har riktig kontaktinformasjon og har valgt den mest effektive kanalen for deg å varsles på.

Dersom du aldri har vært innlogget på helsenorge.no ber vi deg logge på for å legge inn kontaktinformasjon og sette opp innstillingene. Dersom vi ikke når deg med din kontaktinformasjon på helsenorge.no, vil vi forsøke å nå deg på andre måter, men det kan være tid- og ressurskrevende, og føre til at du mottar tilbud om vaksine senere enn nødvendig.

Planlegging av ferien

Skaun forventer en jevn tilkomst av vaksiner de kommende ukene, og planlegger å vaksinere et høyt antall mennesker i løpet av sommeren.

Innkallingen kommer inntil to uker før oppsatt time, og vaksinene gjennomføres på onsdager hver uke i rossvoll flerbrukshall. Vi ber om at dette tas høyde for i ferieplanleggingen dersom det er mulig.

Les mer: vær klar for vaksinering i sommer

Møt opp til oppsatt time!

Dersom du har takket ja til time for vaksinasjon er det veldig viktig at du møter opp og mottar vaksinen. Personer som ikke møter til oppsatt time medfører merarbeid og ineffektivitet for vaksineprogrammet.

Vi ønsker selvfølgelig at alle skal bli vaksinert. Dersom du takker nei til en innkalling vil du ikke miste plassen din i vaksinasjonsprogrammet i Skaun, men motta innkalling ved en senere vaksineleveranse.

Klikk her for oppdatert informasjon om vaksinasjonsprogrammet i Skaun kommune.