Dersom redusert foreldrebetaling skal innvilges fra 1 august må du søke innen 15. august. Det er mulig å søke gjennom hele barnehageåret. Søker du etter 15. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Fra 1. august 2022 må husholdningens samlede brutto årsinntekt være lavere enn 559 167 kroner for å ha rett på redusert oppholdsbetaling. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår av gangen. Ordningen gjelder for både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid

Familier som har en samlet bruttoinntekt lavere enn 598 825 kroner i året, får automatisk også innvilget gratis kjernetid, 20 timer i uken, for barnehagebarn som er to år eller eldre.