Frister og forfallsdatoer

Nedenfor finner du en oversikt over forfallsdager for betaling og andre frister, for eksempel innsending av terminoppgaver.

De fleste fristene og forfallene er bestemt i lov. I de tilfellene fristen eller forfallet faller på en lørdag, søndag, helligdag eller offentlig høytidsdag, utsettes fristen til den første påfølgende hverdag. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter. Plikten til å svare renter er lovfestet.

Personlige skattytere

Dette omfatter selstendig næringsdrivende og lønnsmottagere som ikke er undergitt forskuddstrekk.

Forskuddsskatt (Skattebetalingsloven § 20)

Forfaller til betaling i fire like store terminer gjennom inntektsåret.

1. termin 15. mars
2. termin 15. mai
3. termin 15. september
4. termin 15. november

Tilleggsforskudd (Skattebetalingsloven § 21)

30. april det året ligningen foretas.

Restskatt (Skattebetalingsloven § 23 nr 3)

Restskatt på under kr 1 000:
Forfaller til betaling 3 uker etter at utleggingen av skattelisten er kunngjort, men tidligst 20. august i ligningsåret.

Restskatt på kr 1 000 eller mer:
Forfaller til betaling i to like store terminer.
1. termin 3 uker etter utlegget, men tidligst 20. august.
2. termin 5 uker senere.

Selskaper

Dette omfatter aksjeselskaper og andre som er fritatt for
innbetaling av forskuddsskatt og for å bli undergitt forskuddstrekk

Forhåndsskatt (Skattebetalingsloven § 27 nr 2)

To terminer i året etter ligningsåret
1. termin 15. februar
2. termin 15. april

Tilleggsinnbetaling (Skattebetalingsloven § 27 nr 4)
30. april året etter ligningsåret.

Resterende skatt (Skattebetalingsloven § 27 nr 6 )
Resterende skatt:
3 uker etter utlegget.

Resterende skatt forfaller til betaling i en termin 3 uker etter at utleggingen av skattelisten er kunngjort. Dette må ses i sammenheng med at hver termin av forhåndsskatten etter settes til en tredjedel av utlignet skatt ved siste ligning, i motsetning til en fjerdelel etter tidligere regler.

Arbeidsgivere

Dette omfatter frister og forfall som har sammenheng med at du har ansatte.

De samme frister og forfall gjelder for oppgaver og innbetaling av
forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
(Skattebetalingsloven § 12 nr 1 og folketrygdloven § 24-3 første ledd ).
Termin Oppgjørsperiode Oppgavefrist Forfall
1 januar og februar 8. mars 15. mars
2 mars og april 8. mai 15. mai
3 mai og juni 8. juli 15. juli
4 juli og august 8. september 15. september
5 september og oktober 8. november 15. november
6 november og desember 15. januar 15. januar

Påleggstrekk (Skattebetalingsloven § 33 nr 3)
Samme forfall som for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, men samtidig med trekkbeløpet skal arbeidsgiveren sende oppgave på fastsatt blankett til vedkommende skatteoppkrever. Dette omfatter selstendig næringsdrivende og lønnsmottagere som ikke er undergitt forskuddstrekk.

Tips en venn Skriv ut

Skjema