Hovedutvalg for næring 2019-2023 har den 25.11.2020 behandlet sk 112/20 om fylkesvise IBU-prioriteringer for 2021, og følgende vedtak ble fattet:

Tradisjonelt landbruk i prioritert rekkefølge:

1. Melkeproduksjon med fokus på små og mellomstore bruk, og spesielt overgang fra bås til løsdriftsfjøs

2. Varige investeringer innen produksjonene potet, frukt, bær og grønt

3. Storfekjøtt- og saueproduksjon med fokus på gårder og områder som ikke er egnet for kornproduksjon

4. Lager og tørkeanlegg til kornproduksjon

Generelt prioriteres klimaeffektive, miljøvennlig og dyrevelferdsmessige løsninger, og økologisk produksjon gitt at det er markedsmessig rom for produksjonsøkning.

Dette innebærer at Innovasjon Norge fra 1. desember åpner for å ta imot søknader om investeringstilskudd (og generasjonsskiftetilskudd) til finansiering av prosjekt innen melkeproduksjon på bruk med båsfjøs og som har til formål å bygge for løsdrift.

Søknader om finansiering av øvrige tiltak innenfor prioriteringene, bes vente til 1. januar 2021.