Etter et intensivt brukermedvirkningsopplegg i august og september har Avec/WSP laget utkast til rom- og funksjonsprogram for nytt oppvekstsenter på Venn og ny barnehage på Jåren-Råbygda.

Skaun kommune oppfordrer alle interesserte til å lese gjennom dette utkastet, og komme med tilbakemeldinger. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er første utkast, det endelige rom- og funksjonsprogrammet vil se litt annerledes ut. Utkastet har ikke vært gjennom en prioriteringsrunde, det er sannsynlig at omfanget må reduseres noe for å ikke bli for kostbart.

Innspill og evt. spørsmål til rom- og funksjonsprogrammene rettes til:

postmottak@skaun.kommune.no

Innen fredag 29. oktober kl. 12.00

 

Dokumenter:

Rom- og funksjonsprogram for Venn-Jåren oppvekstsenter

Rom- og funksjonsprogram for Jåren-Råbygda barnehage