I regulert område er det ofte bestemmelser i reguleringsplanen som viser hvordan gjerder, trær og beplantning skal anlegges.

Busker og trær vokser og kan etterhvert hindre sikt i vegkryss og andre steder på vegnettet. § 31 i vegloven gir vegmyndigheten rett til å pålegge hjemmelshaver å fjerne beplantning som er til hinder for trafikksikkerheten og vedlikeholdet av vegen.