Julen blir også i år spesiell for oss alle. Vi har gledet oss til å holde våre tradisjoner, men mye av dette må fortsatt settes på vent.

Det er på sin plass å rette en stor takk til innbyggerne i Skaun som på beste måte bidrar til å stoppe smittespredningen, og til kommunalt ansatte som gjør en fenomenal jobb med å opprettholde våre tjenester. Det rettes en spesiell takk til de frivillige og ansatte som har bidratt med vaksinasjoner, smittesporing og testing. Tusen takk til dere alle!

Det ser ikke ut som om pandemien vi har stått i går mot slutten, men vi håper alle finner noe å glede seg over i julehøytiden og at vi kan vise litt ekstra omsorg til de som synes at jula er en vanskelig tid.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år 2022!