Frisk luft, aktivitet og bevegelse gjør godt for både kropp og sjel, spesielt i denne tida som preges av mange begrensninger og restriksjoner. Vi oppfordrer alle til å bruke de flotte nærmiljø- og turområdene i kommunen vår til fysisk aktivitet og rekreasjon. Samtidig er det viktig å tenke på at man ikke skal smitte seg selv eller andre

Ved ferdsel ute oppfordrer vi til å holde ansvarlig avstand og ellers følge retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. Kommunelegen i Skaun presiserer: Vær ute, men bruk hodet og hold avstand!

Vi er heldige som har store og flotte turområder hvor det skal være mulig å holde avstand til hverandre i skiløypene, men vær ekstra oppmerksom, og ta særlig hensyn ved parkeringsplassene på utfartsdager.

Idrettslagene fortsetter sitt gode arbeid med løypekjøring. Videre anbefaler både kommunen og Trondheimsregionens friluftsråd å ikke skrive i hytte- og turbøker i de mange flotte turområdene i Skaun. Dette er for å for å unngå smittespredning. 

Mandag 23. mars besluttet Norges Fotballforbund å stenge alle landets fotballbaner igjen inntil de har fått svar fra Helsedirektoratet hvor de ber om at forbud mot organisert idrettsaktivitet må presiseres. Skaun kommune, Buvik IL og Moan idrettspark støtter dette vedtaket.  

God tur!