Fra lørdag 19. februar kl. 07.30 til mandag 28. februar kl. 06.00 vil det pågå gravearbeider i forbindelse med kryssing av fylkesveg 6648. Det skal legges nye vann- og avløpsledninger. Det vil i denne perioden bli noe redusert framkommelighet. Det vil bli midlertidig omkjøring i ett kjørefelt via «Kiss & Ride»-feltet ved Børsa barneskole og parkeringsplassen til Brubakken 4A. Brubakken vil være stengt for innkjøring fra Skaunavegen.

 

Det vil være manuell trafikkdirigering med to trafikkvakter i tidsrommet kl. 07.30-16.00. I tidsrommet kl. 16.00-07.30 vil det være lysregulering. Fotgjengere vil ledes utenfor anleggsområdet.

 

Dersom E39 stenges grunnet uforutsett hendelse, vil det bli benyttet trafikkvakter mellom Skaunavegen og Rossmoveien for å ivareta trafikkavvikling og sikkerhet for myke trafikanter.

 

ROS-analyse.

omkjøring.png