Vi kan være behjelpelig med å påvise eiendomsgrenser dersom disse er uklare. Fremgangsmåten er avhengig av hva som finnes av målinger på eiendommene fra før.

Dersom en av eiendommene har målebrev med koordinatfestede grenser kan vi på en enkel måte påvise grensene på grunnlag av dette.

Dersom eiendommen ikke har et slik målebrev må vi avholde en såkalt kartforretning. Her blir tilgrensende naboer innkalt og partene må bli enige om grensene. En vil da ta utgangspunkt i det som finnes av grensebeskrivelser fra tidligere, det være seg skylddelingsforretning, skjøte eller lignende.