Grønneset friluftsområde

Grønneset friluftsområde ligger idyllisk til ved innsjøen Ånøya i Skaun kommune.
På Grønneset er det variert natur, med skogområder og store gressletter. Her kan du oppleve skogens ro og høre bølgeskvulp mot svaberg og steiner. Her kan du slappe av, bade og sole deg, gå på stier og veier i området, fiske, drive ballspill og lek, grille og nyte naturen.

For alle
Ånøya er en av Sør-Trøndelags reneste innsjøer, og frilufsområdet er lett tilgjengelig der det ligger mellom riksvei 708 og vannet. Området er på 130 dekar, Skaun kommune står for drift og vedlikehold av området.

Friluftsområdet er tilrettelagt for alle, også for barnevogn eller rullestolbrukere, som trenger mer enn en enkel sti for å komme seg ut i naturen. Det er rullestolvei fra parkeringsplassen til strandområdet, og det finnes toalett for rullestolbrukere. Brygga er tilrettelagt slik at man skal kunne fiske fra rullestol, og også komme seg over i båt.

Årets friluftsområde
Grønneset ble i 2001 tildelt andre plassen i kåringen av årets friluftsområde. Kåringen ble arrangert av Direktoratet for naturforvaltning og Friluftsrådenes Landsforbund, i samarbeid med Funskjonshemmedes Fellesorganisasjon. Andre premien var på 15.000 kroner.

Etter juryens mening kan området tjene som et godt eksempel på tilrettelegging av friluftsområder for funksjonshemmede, der hensynet til naturkvalitetene er balansert på en fin måte. Skaun kommune har vist at det, for alle kommuner, er mulig å legge til rette for naturopplevelser og allsidig frilufsliv for alle innbyggere, med enkle midler.

Kåringen skjedde blant 14 frilufsområder, som var nominert gjennom fylkesvise kåringer. Disse var igjen valgt ut blant 50 forslag.

Historie
Det har tatt vel 20 år å få området ferdig. Spørsmålet om å sikre arealene på Grønneset til friluftsområde, kom allerede i 1971, i forbindelse med generalplanarbeidet i Skaun kommune. I 1973 kjøpte kommunen hele eiendommen etter tilbud fra eieren Arne Riseth. Han ønsket at området ved vannet skulle komme allmennheten til gode. Planarbeidet startet også i 1973. Men da planen skulle behandles i 1978, ble saken stilt i bero på grunn av politisk uenighet.

Hovedutvalget for kirke, kultur og fritid tok saken opp igjen i 1984. I 1986 ble reguleringsplanen vedtatt, og staten sikret den største delen av området. Opparbeidelsen og tilretteleggingen av området startet i 1988, og hovedbyggingen var ferdig i 1991.

Dette er gjort
Mye er gjort for at det skal være trivelig å komme til og å være på Grønneset:
- Kommunen kjøpte arealer til adkomstvei og bygde veien.
- Parkeringsplass er bygget.
- Toalett er satt opp.
- Det er borret etter vann, og satt opp vannkraner.
- Jordene er drenert og sådd i.
- Trær er plantet.
- Rullestolvei er anlagt.
- Turveien er satt i stand.
- Flytebrygge er lagt ut.
- Sand er lagt ut på badeplassen.
- Informasjonstavler og gjerder er satt opp.
- Stier er ryddet og merket.
- To gapahuker er satt opp.
- Bålplasser er bygget.
- Lekeapparater, benker og bord er satt ut.
- Parkeringsplassen er utvidet.
- Turveien er også Folk i Form-løype.

Fiske
Grunneierne rundt Ånøya ønsker deg velkommen til å nyte vannet og de omliggende utmarksområdet til rekreasjon og friluftsliv. Vannet har en god bestand av aure, ål og røye. Sportsfiske kan utøves både i sommer- og vintersesongen. Fiskekort kan kjøpes hos bl.a. Hove camping, Mobakken camping og kiosken på Nordgjerdet. På informasjonstavlene står det mer om fiske, fiskekort og båtutleie. Husk at fiskeravgift skal betales av alle over 16 år.
Tips en venn Skriv ut

Skjema

// add toggle accordion on dynamic paragraphs headline $('.articleparagraphdynamic').find('.paragraphheadline').on('click', function(){ extendedArtAccordion($(this)); });