Grønt nivå innebærer at barnehagene og skolene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene. Klassen eller avdelingen trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt.

Barna/elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger. Det som er viktig for oss er at det nå er mulig å normalisere hverdagen mer i skolene og barnehagene, og at barn og unge nå ikke blir pålagt unødvendig strenge restriksjoner.

Fremdeles gjelder de grunnleggende smitteverntiltakene; ingen syke skal møte på skolen, det skal være god hygiene og normalt renhold. Ansatte skal fortsatt holde avstand til andre voksne og ellers følge de nasjonale smittevernanbefalingene. Man skal også unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.

Skaun kommune framskynder dose 2 av koronavaksine for barnehage- og skoleansatte slik at de er så godt beskyttet som mulig ved oppstart og tidlig høst. Denne prioriteringen er en følge av at nasjonale føringer endres fra 16.august ved at barn og unge under 18 år slipper smittekarantene, med unntak av husstandsmedlemmer eller nære kontakter til den smittede personen.

Om den lokale smittesituasjonen skulle endre seg er barnehagene og skolene beredt til å raskt gå over til gult nivå.

Vi gleder oss til å ta imot barn og unge til et barnehage- og skoleår som forhåpentligvis vil bli mer normalt enn det foregående.

Vel møtt til et nytt barnehage- og skoleår!

 

Kommunalsjef oppvekst
Hege Røttereng