Mellom Buvik Stadion og Vigdalsveien (FV 6646) skal Skaun kommune etablere en ny aktivitetspark med forskjellige elementer som skal treffe de fleste aldersgrupper.

Arbeidene med planlegging er i gang og i forbindelse med dette så vil det denne uken gjennomføres grunnundersøkelser og boringer på dette arealet og nede ved Buvikstranda.

Dette gjennomføres slik at man kan være sikre på at aktivitetsparkens utforming ikke vil gi utfordringer for stabilitet i området.

Det er Sweco Norge AS som gjennomfører undersøkelsene, ved spørsmål ta kontakt med prosjektansvarlig v/ Skaun Kommune Ronja Eline Kåveland, tlf: 902 13 758 eller prosjektleder Geir Thomas Berg tlf: 918 02 671.