Grunneierlag Leder Telefon E-post
Skaun grunneierlag Agnar Melby 959 36 959 agnar.melby@gmail.com
Børsa grunneierlag Simon Eggen 404 13 813 simon.eggen@smn.no
Buvik grunneierlag John Ståle Lereggen 907 64 270 john.stale.lereggen@skaun.kommune.no

Skaun Utmarksutvalg

Skaun Utmarksutvalg er et overbygd organ for grunneierlagene og består at to valgte medlemmer fra hver av de tre grunneierlagene.

    Tlf. E-post
leder Atle Pallin 404 19 296 atle-pa@online.no
nestleder Erling Mellingseter 913 73 333 erl-jo-m@online.no
medlem Jan Karsten Onsøien 908 31 692 janonsoien@live.no
medlem Per Melby 416 80 596 per.melby@skaun.kommune.no
medlem Arnt Løvset 922 28 460 alovset@gmail.com
medlem Kjell Arnold Helbæk 474 48 380 kjellahe@gmail.com