Mandag 18. oktober gikk Skaun kommune ut med informasjon om at det denne uka ville gjennomføres grunnundersøkelser med boringer nede ved Buvikstranda i forbindelse med planleggingen av en ny aktivitetspark. Hele saken kan leses her.

Det er nå klart at grunnundersøkelsene på grunn av sykdom blir noe forsinket, og oppstart med arbeidet er estimert å starte opp i uke 44/45. Berørte naboer inkludert den nærliggende skole vil informeres nærmere i forkant av oppstart.

Det er Sweco Norge AS som gjennomfører undersøkelsene, ved spørsmål ta kontakt med prosjektansvarlig v/ Skaun Kommune Ronja Eline Kåveland, tlf: 902 13 758 eller prosjektleder Geir Thomas Berg tlf: 918 02 671.