Informasjon fra NAV

På grunn av koronaviruset har vi mottatt mange søknader om dagpenger den siste tiden. Det vil derfor ta lengre tid enn normalt for oss å gi deg svar på søknaden din. Du har mulighet til å søke om forskudd på dagpenger, dersom du har behov for penger før du får svar på dagpengesøknaden din.

Dette er en forenklet søknad for å sikre at du kan få utbetalt et forskudd så fort som mulig. Beløpet er ikke et svar på om du har rett til dagpenger, ei heller en beregning av hvor mye du kan få.

Les mer her: https://www.nav.no/dagpenger/forskudd/