Kommunen henstiller alle grunneiere hvis eiendom grenser mot det kommunale vegnettet om å ta en vurdering på eiendommen sin og eventuelt fjerne busker og trær som henger inn over vegbanen. Etter snøfallet sist uke ble det tydelig at det er behov for noe rydding av kratt og greiner som henger ut i vegen og for å fjerne siktsoner ved snøfall. Dette for at man ikke skal skade utstyr som brukes til blant annet brøyting og avfallshåndtering, samt av trafikksikkerhetsmessige grunner.

Har du eiendom som grenser ut mot kryss må du se om beplantning på din eiendom hindrer sikten i krysset, og eventuelt fjerne dette av hensyn til myke trafikanter og kjørende.

Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei er tilgjengelig her