Hjemmetjenesten

Enhetsleder: Bodil Wilmann telefon: 72 86 73 60

Postadresse:
Postboks 74, 7358 Børsa
Telefon:
72 86 73 62
E-postadresse:
Vakttelefon: 40 41 73 66 og 40 41 73 63
 
Beliggenhet:
Hjemmetjenesten sitt kontor ligger i underetasjen på Rossvollheimen, med inngang på nedsiden av bygget.
Åpningstid mandag-fredag 08.00-15.00
 
Hjemmetjenesten:
Hjemmetjenesten er hjemlet i lov om helse-og omsorgstjenester. Enheten omfatter tjenester til alle innbygger som har et pleie- og omsorgsbehov i hjemmet.
 
Vår målsetting er at alle skal oppleve trygghet, trivsel og tilhørighet, gjennom å få bistand til å bo hjemme så lenge det er medisinsk forsvarlig, uavhengig av funksjonsferdighet og alder.
 
Hjemmetjenesten i Skaun er opptatt av forebyggende helsearbeid. Vi har derfor rettet fokus mot hverdagsrehabilitering.
 
 Hjemmetjenesten er organisert i 2 avdelinger:
 

Hjemmetjenesten kan tilby følgende tjenester:

For å søke på en eller flere av tjenestene beskrevet over, brukes et felles søknadsskjema. Søknadsskjemaet sendes til Hjemmetjenesten, Skaun kommune, Postboks 74, 7358 Børsa.

Tildelingskriterier:

Skaun kommune har vedtatt følgende tildelingskriterier for tildeling av hjemmebaserte tjenester og rett til langtidsplass.

Tips en venn Skriv ut