Våre hovedarbeidsoppgaver:

  • Svangerskapskontroller
  • Sped- og småbarnskontroller
  • Skolehelsetjeneste
  • Helsestasjon for ungdom
  • Vaksinering
  • Miljørettet helsevern

.