På denne siden finner du informasjon om kommunens korttidslager for hjelpemidler, NAV hjelpemiddelsentral og velferdsteknologi! 

Kontaktinformasjon står til høyre. Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på!

Korttidslager for hjelpemidler

Et hjelpemiddel er ikke et mål i seg selv, men skal bidra til å løse praktiske problemer og må ses i sammenheng med andre tiltak. Den beste løsningen er ofte en kombinasjon av flere tiltak. Enkle endringer i omgivelsene eller omlegging av arbeidsmetoder er ofte bedre enn mange hjelpemidler. Motivasjon og aktiv deltakelse er en forutsetning for at hjelpemidlet skal fungere tilfredsstillende.

 • Utlån av tekniske hjelpemidler

  Utlån av tekniske hjelpemidler med varighet under 2 år anses som korttidsutlån fra kommunens eget lager. Kommunen låner ut enklere hjelpemidler som eks. rullator, prekestol, rullestol, toalettforhøyer og dusjkrakk. Som leietaker av et hjelpemiddel forplikter du deg til å levere tilbake hjelpemidlet i den stand du mottok det.

 • Hvor er lageret?

  Lageret finner du i sokkelen på Rossvollheimen helse- og omsorgssenter. Henvend deg i skranken på hverdager mellom kl. 08.00-15.00.

 • Målgruppe og pris

  Målgruppen er deg som har behov for tilrettelegging og/eller hjelpemidler for å oppnå mestring og selvstendighet i eget hjem.

  Tjenesten er gratis.

NAV hjelpemiddelsentral

Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

 • Målgruppe og pris

  Målgruppen er deg som har behov for tilrettelegging og/eller hjelpemidler for å oppnå mestring og selvstendighet i eget hjem. Du som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan få stønad til hjelpemidler fra NAV.

  Tjenesten er gratis.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.

Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for hjemmeboende eldre, pasienter i sykehjem, innen rus og psykisk helse og personer med nedsatt funksjonsevne. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

 

Velferdsteknologi i Skaun kommune

 • Komp

  Kommunikasjon og relasjoner er livsviktig for alle, uavhengig av alder og evner. Komp kan bidra til å gjøre kommunikasjon enklere for de som har vanskeligheter med å bruke mobiltelefon og nettbrett.

  Komp er en ukomplisert datamaskin med kun en knapp. Komp kan bestå av ett eller to systemer:

  KompFamilie: lukket program kun for inviterte venner/familiemedlemmer

  KompPro: lukket program kun for ansatte i hjemmesykepleien

  Systemene KompPro og KompFamilie er lukkede og adskilte systemer. Familie/venner i KompFamilie har ikke tilgang til det hjemmesykepleien utfører av oppgaver og tilsyn i KompPro, og likeledes har hjemmesykepleien ikke tilgang til brukerens kommunikasjon med familie og venner i KompFamilie.
   

  KompFamilie

  Bruker kan motta bilder, tekstmeldinger og videosamtaler fra inviterte venner og familiemedlemmer. Komp har en stor skjerm med kun en knapp  og er svært enkel i bruk. Med KompFamilie kan for eksempel et barnebarn vise frem sin nye leilighet eller ta med brukeren på en digital tur, dette ved å ringe Komp fra sin mobil. 

  Komp viser også klokka, dato og værmelding.

  Brukeren bestemmer selv når hun eller han er tilgjengelig ved å skru apparatet på eller av.

  KompPro

  Hjemmesykepleien kan bruke KompPro til digitale samtaler med bruker, legge inn påminnelser og legge inn korte beskjeder.

   

  Målgruppe

  Personer som har problemer med å bruke berøringsskjerm eller av andre grunner ikke mestrer å bruke mobiltelefon/nettbrett. Dette kan skyldes skjelving og eller ukontrollerte bevegelser i hendene, skjevstillinger i fingrene/hender, kognitive vansker eller andre årsaker.
   

  Hvordan kan jeg få tjenesten?

  For å søke om tjenesten benytter du søknadsskjema: Helse- og omsorgsstjenester - søknad. Skjemaet finner du her. Vi vil videre gjøre en kartlegging av ditt behov for hjelpemiddelet. 

  Man kan også  velge å kjøpe Komp fra elektroniske forretninger eller direkte fra leverandør (No Isolation)

  Pris

  Det er gratis å låne hjelpemidler fra kommunen.
   

  Mer informasjon

  Du kan lese om Komp på leverandørens nettside (No Isolation)

 • Elektronisk medisindispenser

  En legemiddeldispenser gjør at man slipper å huske hvilke tabletter man skal ta og når man skal ta dem. Den er nyttig for eldre personer, personer med nedsatt hukommelse eller mentale helseproblemer som har en tendens til å glemme å ta legemidlene sine. Medisindispenseren gir brukeren en påminnelse i form av en alarm og et blinkende lys når det er tid for å ta medisinen. Den gjør riktig dose tilgjengelig på riktig tidspunkt, samtidig som resten av tablettene er sikkert oppbevart. 

  Hvis medisinene ikke blir tatt i løpet av den tiden medisindispenseren er satt til å varsle, så vil apparatet sende en melding til hjemmesykepleien (eller til pårørende). 

  Hjemmesykepleien gir opplæring i bruk av medisindispenseren før den tas i bruk. Brukeren blir vist hvordan apparatet fungerer og hvordan bruke medisindispenseren på riktig måte.
   

  Hvordan kan jeg få tjenesten?

  For å søke om tjenesten benytter du søknadsskjema: Helse- og omsorgsstjenester - søknad. Skjemaet finner du her. Vi vil videre gjøre en kartlegging av ditt behov for hjelpemiddelet. 
   

  Pris
  Det er gratis å låne hjelpemidler fra kommunen.

 • Multidose

  Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine.

  En multidose er en forseglet pose med legemidler som skal tas samtidig på et bestemt tidspunkt. Hver pose er merket med hvilke legemidler den inneholder, brukerens navn, dato og tidspunkt for inntak. Multidoseposene utleveres fra apotek og kommer som en remse eller rull med poser. Antall poser i hver remse kan variere når det gjelder antall legemidler, doseringer og dager. Vanligvis leveres det ut multidose for 14 dager av gangen.
   

  Hvordan kan jeg få tjenesten?

  For å søke om tjenesten benytter du søknadsskjema: Helse- og omsorgsstjenester - søknad. Skjemaet finner du her. Vi vil videre gjøre en kartlegging av ditt behov for hjelpemiddelet. 

 • Trygghetsalarm

  En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet. Når trygghetsalarmen blir utløst, tar alarmsentralen umiddelbart kontakt og rykker ut om det er nødvendig.

  Vi har også ulike former for tilleggsutstyr, som fallsensor, dørsensor, stemmestyrt sensor, epilepsialarm og røykvarslere. 

   

  Hvordan kan jeg få tjenesten?

  For å søke om tjenesten benytter du søknadsskjema: Helse- og omsorgsstjenester - søknad. Skjemaet finner du her. Vi vil videre gjøre en kartlegging av ditt behov for hjelpemiddelet. 
   

  Pris

  Det er gratis å låne hjelpemidler fra kommunen.

 • RoomMate

  Med RoomMate kan man gjennomføre digitale tilsyn, uten at hjemmetjenesten må oppsøke hjemmet fysisk. Den kan også alarmere automatisk ved kritiske situasjoner, for eksempel ved fall eller at bruker blir unormalt lenge på badet. Selve enheten er en sensor som monteres på veggen. Den settes deretter opp med de funksjoner som ønskes tatt i bruk. Tilsynet er anonymt og utføres aldri utover avtalte tidspunkt, med mindre en alarm utløses. Ved alarm vil hjemmetjenesten bli varslet om situasjonen, og kan da utføre digitalt tilsyn for å vurdere situasjonen nærmere før en eventuell utrykning.

   

  Hvordan kan jeg få tjenesten?

  For å søke om tjenesten benytter du søknadsskjema: Helse- og omsorgsstjenester - søknad. Skjemaet finner du her. Vi vil videre gjøre en kartlegging av ditt behov for hjelpemiddelet. 
   

  Pris

  Det er gratis å låne hjelpemidler fra kommunen.