Smittespredningen i Skaun er for tiden lav, og det gir oss muligheten til å åpne noen av tjenestene våre igjen. Det er viktig for oss at våre innbyggere får sine tjenester frem til ferieavviklingen. Deretter må vi vurdere videre ut fra situasjonen fremover.

Vi åpner nå opp for tjenestene praktisk bistand, matombringing, avlastning og fritidskontakt. Våre ansatte vil ta smittevernhensyn, så noen endringer i enkelttilfeller kan forekomme.

Om du ikke ønsker at tjenesten du mottar skal starte igjen, må du varsle oss om dette.

Det er fortsatt, og kanskje mer enn noen gang, viktig at vi er svært nøye med smitteverntiltakene; hold avstand, ha god hånd- og hostehygiene og ikke vær sammen med personer med luftveissymptomer.

Takk til pårørende for innsatsen dere har gjort og til våre tjenestemottakere for tålmodighet!

 

Hilsen Hjemmetjenesten