Forskrift om nedgravde oljetanker Skaun kommune, Trøndelag fylke

Har du spørsmål om den nye forskriften kan du kontakte:

Bente Solem Bente.solem@skaun.kommune.no tlf. 72 86 72 44 / 930 86 709