Frist for å gi høringssvar er 9.august 2019

Digitaliseringsstrategi

Alle kan gi et høringssvar, og vi gjør oppmerksom på at uttalelser er offentlige med hjemmel i Offentleglova, og vil bli offentliggjort i den politiske behandlingen av strategien.

Høringssvar gis på denne linken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tomQXI_5SEG1qARI-SUjPeQRXHhWFD5OmeFSnTOcKGVUMTVOV0U0QkQ0V1pWVzZYR1ZSSE1PNVEzMC4u