Høring - endring i renovasjons- og slamforskrift for ReMidt-kommunene

Utkast til ny felles renovasjonsforskrift for ReMidt-kommunene

Utkast til ny felles slamforskrift for ReMidt-kommunene

 

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune
Postboks 74
7538 Børsa

Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no

Tilbakemelding må være kommet innen 20.10.2019