Hold deg hjemme og test deg hvis du er syk

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19 test før de vender tilbake til skole eller arbeid.

Du er mest smittsom de første dagene med symptomer

Symptomer på luftveisinfeksjon kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine og tett nese, eller mer klassiske influensalignende symptomer som som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand.  Symptomene kan være tegn på covid-19. 

Det er særlig viktig at du holder deg hjemme i det du får de første tegn på akutt luftveisinfeksjon. Du er mest smittsom de første dagene med symptomer. Vage symptomer kan være vanskelig å tolke, men det er anbefalt at du tester deg for SARS-CoV-2 før du eventuelt går på skole/jobb.  

Testing i Skaun

Teststasjon er på Einmoen i Børsa. Adressen er Meistadvegen 13 (se kart)

Dette skal du gjøre ved positiv covid-19-test

  • Ved positiv test er du pålagt isolasjon.
  • Har du en positiv selvtest, bør du bekrefte denne på teststasjon.
  • Du bør kontakte kommunen for å informere om positivt testsvar.

Dette bør du gjøre ved negativ covid-19-test

  • Ved vage symptomer kan du gå på skole/ jobb samme dag, men hvis symptomene blir verre eller mer uttalte bør du gå hjem og vurdere å ta en ny test. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten bør følge Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr
  • Hvis symptomene forsvinner helt etter en dag kan du vende tilbake til jobb, skole, bruke offentlig transport etc.
  • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til formen er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer. I de fleste tilfeller bør du holde deg hjemme i et par dager. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
  • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer bør du kontakte lege for vurdering, også om det er behov for testing for andre luftveisinfeksjoner.

Les mer om hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer på fhi.no