Etter en lengre periode uten smitte i kommunen ser vi at smittesituasjonen i Skaun og omkringliggende kommuner er noe usikker, og ønsker å komme med en anmodning til den kommende pinsehelgen.

  • Bruk munnbind dersom det ikke er mulig å overholde avstand.
  • Begrens besøk og sosiale kontakter, også over kommunegrensene.

Skaun har ingen særegne smittevernregler eller tiltak utover de som allerede gjelder for hele landet.

De nasjonale anbefalingene for sosial kontakt inkluderer blant annet:

  • Alle bør begrense sosial kontakt.
  • Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.
  • Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
  • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, dem med 1 dose vaksine etter tre uker og dem som har hatt covid siste 6 mnd) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Klikk her for å se oversikt over de nasjonale tiltakene i sin helhet

I disse tider, hvor mange kulturaktiviteter og fritidstilbud har gått i dvale, kan det være lite å finne på. Skaun kommune har samlet tips til aktiviteter for store og små, som man kan gjøre alene eller sammen med andre, inne eller ute, analogt eller digitalt. 

Klikk her for å se våre tips til aktiviteter ute og inne.

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider.

Koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11.30

Koronatelefonen: 477 13 370

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.